O nás

Spolek Good-Will jsme založili v roce 2007, na základě profesní a lidské zkušenosti z oblasti sociální práce, kdy jsme se setkávali s lidmi v nesnadných životních situacích. Státní podporu a pomoc samosprávy měst a obcí flexibilně a efektivně doplňoval neziskový sektor, do kterého jsme se zařadili s ambicí rozvíjet celoživotní vzdělávání, související restart pracovního života a sociální podnikání. 

Základními účely spolku jsou: 

a) rozvoj celoživotního učení občanů a jejich skupin; 

b) podpora a implementace principů sociálního podnikání v podmínkách ČR; 

c) rozvoj poznání ve všech sférách veřejné politiky, zejména sociální, zdravotní a vzdělávací; 

d) analytická, metodická, koncepční, implementační a evaluační činnost v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací politiky; 

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života a občanské společnosti.