Náš tým

Mgr. Lenka Omelková

Od roku 2007 se věnuje přípravě, řízení a hodnocení projektů podpořených z veřejných zdrojů (evropských a národních) v oblastech:

  • Vzdělávání (MŠ, dětské skupiny, ZŠ, SŠ, VŠ, profesní a občanské vzdělávání dospělých)
  • Sociální služby a práce
  • Sociální inovace
  • Sociální podnikání
  • Zdravotnictví v oblasti psychiatrické péče

V současné době pracuje v odd. řízení projektů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, je autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání v systému Národní soustavy kvalifikací.

Mgr. Petra Bartáková

působila na Městském centru sociálních služeb Praha, kde se podílela na zpracovávání a realizaci projektů v rámci prvního operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Následně pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Odboru implementace programů ESF, kde zajišťovala publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Evropského sociálního fondu, připravovala a vedla semináře pro žadatele a příjemce podpory zejména prioritních os 1. a 2 věnovaných podpoře zaměstnanosti. V současné době spolupracuje s projektovými společnostmi korporátního sektoru a je externí hodnotitelkou operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na MŠMT a operačního programu Zaměstnanost na MPSV a lektorkou dalšího vzdělávání.


PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá analýzou tvorby a realizace veřejných politik na lokální, regionální, národní a nadnárodní úrovni (EU, OECD), zejména v oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací politiky, se zaměřením na mezinárodní srovnávání. Působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

https://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/departments-1062631078/department-of-social-work-227882943/personalni-slozeni-95753668.html