Vzdělávací projekt pro návrat rodičů do práce 


Projekt Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny byl 31. 12. 2018 ukončen

  Evaluační zpráva ke stažení:

Datum: 31. října 2018

Poslední říjnový den proběhla poslední setkání s účastnicemi projektu Kompetence
pro harmonizaci práce a rodiny.

Vzhledem k časovým možnostem účastnic proběhla 2 setkání formou skupinových
konzultací dopoledne od 9 do 13 hodin a odpoledne od 16:30 do 19:30 ve středu 31. 10. 2018.

Setkání se konala v coworkingovém prostoru https://www.yakodoma.cz na adrese Na Dolinách
30/8, 147 00 Praha 4, Podolí.

Setkání byla vedena konzultantkami projektu. Náplní byly konzultace vzniklých potíží
při uplatňování na trhu práce a výměna zkušeností se slaďováním rodinného a pracovního života. Pozornost byla věnována také evaluaci projektu. Setkání byla doplněna o individuální konzultace a koučink.

Účastnice projektu hodnotily projektové aktivity velmi kladně, kdy většině účastnic
projekt významně pomohl ke snadnějšímu při návratu na trh práce či v dalších životních změnách.

Jak je projekt financován?

Projekt Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a díky tomu je pro vás projekt zdarma.

Kontakty

Pro další informace kontaktujte Petru Bartákovou na emailové adrese info@spolekgoodwill.cz nebo na kompetence2017@seznam.cz nebo na tel: +420 603 736 145