Spolek Good-Will 
za rozvoj občanské společnosti

Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání

Restart pracovního života do delší přestávce: rodičovská dovolená, péče o nemocného rodinného příslušníka, dlouhodobý pobyt v zahraničí, vážná nemoc.

Jak na dotace a granty pro neziskový sektor

Poradenství a konzultace pro neziskové organizace při vyhledávání dotací z evropských, národních a nadačních zdrojů a při zpracování projektových žádostí a řízení projektů.

 

Začínáme podnikat na/po rodičovské dovolené

Program nabízí příležitost si vyzkoušet "nanečisto", ale se vším všudy drobné podnikání, cílem je nabídnout alternativu rodičům, kteří po rodičovské dovolené hledají cestu jak skloubit rodinný a profesní život. 

 

Sociální podnikání

Podpora principů sociálního podnikání v podmínkách ČR. Poradenství a konzultace při zpracování podnikatelského záměru a zahájení sociálního podnikání.